Quy định về đóng gói hàng

I ĐỐI VỚI KHÁCH SHIP HỘ:

  • Lâm phong China không chịu trách nhiệm đối với những mặt hàng không được đóng gói cẩn thận bởi vì Lâm Phong không được quyền kiểm tra trạng thái hàng hóa bên trong.
  • Nếu hàng hóa mà khách gửi thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật Trung Quốc và Việt Nam thì khi bị tịch thu, khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp Luật.
  • Khi kiện hàng không có thông tin người nhận, Lâm Phong sẽ mở kiện và chụp hình sản phẩm rồi đăng lên mục “HÀNG THẬT LẠC” để mọi khách hàng cùng theo dõi và xác nhận. Nếu muốn xác nhận đây là hàng của mình thì khách cần gửi mail cung cấp thông tin, số lượng, màu sắc, tên sản phẩm, số kg, mã Tracking của kiện hàng.

II ĐỐI VỚI KHÁCH MUA HỘ:

Đối với những mặt hàng dễ vỡ, dễ biến dạng thì khách hàng buộc phải sử dụng dịch vụ đóng thùng gỗ của Lâm Phong China. Chúng tôi sẽ không tiến hành giao dịch nếu khách hàng không đồng ý với điều kiện này.

 

Xem thêm bảng giá cước và quy định đóng gỗ để đảm bảo an toàn vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam