Khi sử dụng dịch vụ của Lâm Phong china, khách hàng có thể theo dõi vị trí hàng hóa bằng hệ thống điện tử thông minh của lamphongchina.com. Các bước mà bạn cần làm là:

BƯỚC 1: QUÝ KHÁCH ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN TRÊN LÂM PHONG CHINA

vi tỉ

BƯỚC 2: CLICK VÀO TỪNG MÃ ĐƠN HÀNG ĐỂ THEO DÕI VỊ TRÍ VÀ TRẠNG THÁI

 

vi tri