Tag Archives: PRC

Made in P.R.C là của nước nào ở đâu và có ý nghĩa là gì?

Khi mua hạn và xem ở phần thông tin sản phẩm đôi khi bạn bắt gặp dòng chữ Made in P.R.C. Tuy nhiên, bạn lại không biết Made in P.R.C là của nước nào ở đâu và có ý nghĩa là gì?. Hãy đọc bài viết này để hiểu rõ hơn về cụm từ này......