THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN TỪ NGÀY 31/05/2016

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ VÀ PHÍ VẬN CHUYỂN  TỪ NGÀY 31/05/2016

Kính gửi Quý Khách hàng!

Kể từ ngày 31/05/2016, công ty Lâm Phong China thực hiện việc điều chỉnh tỷ giá đồng Nhân dân tệ như sau:

Tỉ giá khi mua và chuyển hàng lẻ là 3455đ/tệ.

☛ Tỉ giá khi mua và chuyển hàng sỉ là 3450đ/tệ.

Theo đó, các đơn hàng được khởi tạo từ ngày 31/05/2016 sẽ được áp dụng mức tỷ giá đồng Nhân dân tệ nêu trên.

Trân trọng!