Thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc là bao nhiêu?

quan ao 41

Bạn đang có ý định nhập các loại hàng hóa mang mặc từ Trung Quốc về Việt Nam để buôn bán hoặc bỏ sỉ lẻ nhưng bạn lại không biết thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc là bao nhiêu? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này một cách cụ thể và rõ ràng nhất.

Xem thêm: Nhập khẩu từ Trung Quốc Dịch vụ nhập hàng từ Trung Quốc về Việt Nam giá rẻ – Mua hàng Trung Quốc online – 

Thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc là bao nhiêu?

Thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc là bao nhiêu?

Cũng như các mặt hàng khác là túi xách, giày dép và mỹ phẩm khi muốn nhập khẩu quần áo, bạn cũng sẽ phải đóng thuế nhập khẩu và thuế GTGT. Để biết được thuế suất thuế nhập khẩu của một mặt hàng cần phải xác định được mã HS của mặt hàng đó. Để xác định mã HS chi tiết theo đúng quy định phù hợp với thực tế hàng hóa phải căn cứ vào tính chất, cấu tạo hàng hóa mà công ty nhập khẩu và áp dụng 06 quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Với mặt hàng “quần áo”, bạn đọc có thể tham khảo các mặt hàng của Chương 61 “Quần áo và hàng may mặc phụ trợ, dệt kim hoặc móc” và Chương 62 “Quần áo và các hàng may mặc phụ trợ, không dệt kim hoặc móc” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính quy định như sau:

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc
Số: 156/2011/TT-BTC
        Hà Nội, ngày 14 tháng  11 năm 2011

 THÔNG TƯ

Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của LuậtHải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (Công ước HS);

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam như sau:

Điều 1. Ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, gồm ba (3) Phụ lục:

 1. Phụ lục I: Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
 2. Phụ lục II: Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;
 3. Phụ lục III: Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN).

Điều 2. Phạm vi áp dụng Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là cơ sở để:

 1. Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
 2. Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;
 3. Thống kê nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;
 4. Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.
 2. Bãi bỏ các quy định sau đây:
 3. a) Quyết định số 107/2007/QĐ-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;
 4. b) Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Chú giải bổ sung (SEN) của Danh mục thuế quan hàihòa ASEAN (AHTN)ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 5. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó./.

Hi vọng qua bài viết này, bạn đã có thể trả lời được câu hỏi Thuế nhập khẩu quần áo từ Trung Quốc là bao nhiêu? Và có thêm những thông tin cần thiết về lĩnh vực này. Hãy đón đọc những chia sẻ hữu ích cùng lamphongchina ở các bài viết tiếp theo nhé.

Xem thêm:

– Có nên mua xe đạp trên Taobao hay không?

– Taobao là gì

– Trang web 1688.com là trang gì?